Brevfabrikken API

Med Brevfabrikken API kan du enkelt sende brev eller faktura direkte fra ditt eget system eller din egen-utviklede applikasjon.
Brevfabrikken API kan brukes på to måter:
1. Brevfabrikken API (.NET) gjør at du med noen få linjer med kode kan sende ett eller flere brev eller fakturaer, se eksempel under.
2. Brevfabrikken REST API (HTTP) gjør det mulig å sende brev og faktura fra hvilket som helst system/applikasjon som har internett-tilgang.
Kode-eksempel for å sende et brev eller faktura med C# (Ensidig print, Konvolutt med ett vindu):

      Client.BaseUrl = "http://v2.api.jbra.autolopia.no/";
      Client.ApiKey = "autolopia.demo.12345678"; //
      Client.UserEmail = "apidemo@autolopia.no";
      Client.UserPwd = "apidemo";
      string LetterPath = @"c:\BfApi\EksempelBrevOK.pdf";
      FileSetSettings Settings = new FileSetSettings();
      Settings.PrintType = PrintType.Simplex;
      Settings.Envelope = Envelope.OneWindow;
      Client.CreateNewFileSet();
      Client.SettingsFS = Settings;
      Client.AddFileToFileSet(LetterPath, FileType.Letter);
      Client.TransferFileSet();
  

En pdf kan inneholde ett eller flere brev eller fakturaer, dersom det er flere brev eller fakturaer i same pdf vil Brevfabrikken sørge for at disse blir splittet riktig og at hvert brev eller faktura kommer i egen konvolutt. Send en e-post til info@autolopia.no dersom du har spørsmål, ønsker å få mer informasjon om Brevfabrikken API eller ønsker å få tilsendt det du trenger for å kunne teste API’et.
Brevfabrikken API leveres med:
• .Net-dll med kildekode (c#).
• Testprosjekt (c# winforms).
• Dokumentasjon om hvordan API’et fungerer (fra .net-prosjekter og fra andre systemer).
• Klargjort test-bruker (slik at du kan starte testing av Brevfabrikken API med en gang).
(Alle brev/fakturaer/filer sendt til test-systemet vil ikke bli produsert/postlagt.)


 2020 - Autolopia AS

 info@autolopia.no    911 11 046

 Trondheimsveien 436B, 0962 OSLO

Partnere: Digipost, Nets, Hansen Technologies, Postnord, Tieto Evry